Línies de treball

Les línies de treball que conformen el programa d’activitats. venen marcades pels següents eixos:
  • Formació (proposta de tallers)
  • Difusió cultural (programa d’activitats socioculturals)
  • Suport a grups i entitats (cessió d’espais i infrastructures)
  • Suport a la creació (espais d’assaig i representació)
  • Serveis (D9Ràdio, Espai Familiar, Espai Jove, Servei de Dinamització Juvenil, Espai d’Acolliment a les Persones Nouvingudes, servei de bar)

Compartir