FEINA I CONCILIACIÓ FAMILIAR

Dimecres, 27 de febrer
De 18 h a 19.30 h

Preu: Activitat gratuïta

Punt de defensa de drets laborals de Sants-Montjuïc.

Aquesta activitat té com objectiu conèixer els drets de les persones treballadores en matèria de conciliació de la vida familiar i laboral, com a mecanisme que facilita la igualtat efectiva de dones i homes, fent un repàs de totes les situacions que succeeixen habitualment a la feina quan esdevenen fets familiars importants. Es tractaran aspectes relacionats amb els drets relacionats amb la maternitat i paternitat: Informació sobre baixes laborals, lactància, risc durant l’embaràs, vacances, permisos, llicències, adaptació de la jornada, reduccions de jornada, etc., amb especial referència a la suspensió del contracte per maternitat/paternitat, la reducció de jornada per cura de menors de 12 anys i l’excedència per maternitat/paternitat. També es parlarà d’aspectes relacionats amb la Cura de familiars: especial referència a la cura dels familiars amb dependència. Drets de reducció de jornada, requisits, tramitació i conseqüències a la feina. Va dirigida a totes les persones interessades a conèixer els drets que ostenta la persona treballadora i les obligacions que ha d'assumir la seva empresa quan es pretén compatibilitzar la feina amb l'atenció o cura dels seus familiars més propers, ja siguin petits o grans.

 

Inscriu-te AQUI

On: Casa del Rellotge
Adreça: Pg. Zona Franca, 116 (Jardins de Can Farrero)

Telèfon: 934 322 489
Email: informacio@casadelrellotge.net

Compartir