CAFÈS CIENTÍFICS
Dimecres a les 19 h. Entrada: 3 € amb consumició inclosa

CAFÈS CIENTÍFICS: Com s’organitza la vida

Dimecres a les 19 h / Entrada: 3 € amb consumició inclosa

El món està canviant i molt ràpidament. No només la vida i la aparent inimmutable geologia van canviant en el temps; sinó que la intervenció dels humans en el planeta els n’ha accentuat els canvis.  Per no dir dels canvis que es poden imaginar per l’avenç de les tècniques en recerca. Aquest hivern llarg, arribarà fins a la primavera, però serà només per un any.

Dimecres 16 de gener. Canvis en la Terra. Montserrat Torné, ICTJA-CSIC i RACAB
Desxifrar els processos profunds i superficials que tenen lloc en la Terra es cabdal per comprendre la evolució del planeta. Les plaques tectòniques interaccionen unes respecte a altres donen lloc a la formació de grans cadenes muntanyoses i oceans. De les plaques tectòniques, quines ens afecten a la península Ibèrica? I, com? I, perquè?

Dimecres 20 febrer. Canvis en els animals. Lluís Tort, Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia, UAB
Classifiquem els peixos en un grup homogeni, però en realitat formen grups molt diferents, que poden viure a indrets insospitats i amb estils de vida ben diversos. Tot i això, els nous canvis també els provoquen altres modificacions. Quins han estat els canvis trobats més recentment entre els peixos? Com evoluciona el medi aquàtic i els organismes que hi viuen?

Dimecres 20 de març. Canvis en l’atmosfera. Javier Martín Vide, Institut de Recerca de l’Aigua (UB) i RACAB
En els passats trenta anys, l’atmosfera terrestre ha patit canvis en la composició química que s’han vist reflectits en la manifestació tèrmica, de precipitacions; és a dir, en el clima. El canvi climàtic es pot considerar un nou risc, què podem fer per a mitigar-ne els efectes?

Dimecres 10 d’abril. Canvis en la recerca, Núria Montserrat, Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
El treball conjunt de d’enginyers i biòlegs molecular han permès de pensar en el modelatge de malalties. La regeneració d’òrgans mitjançant cèl·lules mare, fan pensar en la bioimpressió d’òrgans en 3D i en fabricar laboratoris en un xip.

 

Més info aquí

LES ONES GRAVITACIONALS

Compartir