NORMATIVA D'INSCRIPCIONS

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

  1. Les inscripcions es faran de manera presencial al centre cívic o seguin les instruccions de les inscripcions no presencials especificades a la web.
  2. El pagament es farà mitjançant targeta, ingrés o transferència bancaria. En els darrers casos caldrà retornar al Centre Cívic el comprovant de pagament en el termini màxim de dos dies.
  3. L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places necessàries o per altres raons tècniques. En cap cas, i un cop iniciat el tallers, no es faran devolucions.
  4. El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú.
  5. Les persones interessades a acollir-se a la reducció de preus dels tallers s’han d’adreçar a la recepció del centre cívic, dins de l’horari d’obertura i sol·licitar la informació del procediment que cal seguir.

 

NORMATIVA DELS TALLERS

 

  1. El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a.
  2. Suplements: el pagament dels suplements es farà sempre en efectiu el dia de la inscripció presencial.
  3. En cas de perdre una classe per causes alienes a l’usuari/a aquesta es recuperarà.
  4. En cas que l’usuari perdi alguna classe per motius personals, aquest no es recuperà.
  5. El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris/es. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, ni econòmic ni emocional.

 

Compartir