Inscripcions tallers primavera 2018

Inscripcions a partir del dilluns 12 de març a les 09.30h
 
Presencialment: a la recepció del Centre Cívic Guinardó
 
On-line: aquí
 
 
Normativa
  • L’abonament del preu del taller es farà en targeta o ingrés bancari. No s’acceptarà en cap cas efectiu.
  • Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.
  • Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre es reserva el dret d’anul·lar el taller. Es farà la devolució de l’import en la setmana següent a l’inici programat del taller.
  • El centre es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no respectin la feina dels docents i personal del centre, així com el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.
  • Les inscripcions per a persones en situació d’atur es faran de forma presencial del 12 de març al 3 d'abril.
  • Una setmana abans de l’inici del taller ja no s’acceptaran més inscripcions ni baixes.
  • El primer dia d’inscripcions, cada persona podrà fer dues inscripcions per taller com a màxim.
 

BEQUES D'ATUR
 
Per a persones que es trobin en situació d'atur, hi ha un 50% de descompte en un dels tallers que es vulguin fer al centre cívic Guinardó. Per a demanar la beca, cal presentar a la recepció del centre la següent documentació:
  • El paper del SOC / Informe de vida laboral actualitzats (sis mesos de vigència com a màxim).
  • Padró de Barcelona actualitzat (sis mesos de vigència com a màxim).
  • La declaració de responsabilitat, a omplir en el moment de fer la inscripció (paper facilitat pel mateix centre).
El termini de presentació de la documentació per beques en situació d'atur finalitzarà el 3 d'abril. No s'acceptarà documentació passada aquesta data.
 
 
  
 
 
 
Vídeo dels tallers Primavera 2017
 
 
 
 
 
Trobareu tota la informació sobre cada taller a la recepció del centre cívic i a: 
 
 

 

 

Compartir