Inscripcions tallers Hivern 2019

Inscripcions a partir del dilluns 17 de desembre a les 09.30h
 
Presencialment: a la recepció del Centre Cívic Guinardó
 
On-line: aquí
 
 
Normativa
 
 • L’abonament del preu del taller es farà en targeta o ingrés bancari. En cap cas s’acceptarà efectiu. 
 • Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de material que  s’haurà d’abonar el primer dia de classe. 
 • Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre es reserva el dret d’anul·lar el taller. La devolució de l’import es farà durant la setmana següent a l’inici programat del taller. 
 • El centre es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no respectin la feina dels docents del personal del centre, així com el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries. 
 • Les inscripcions per a persones en situació d’atur es faran de forma presencial del 17 de desembre al 5 de gener. 
 • Una setmana abans de l’inici del taller ja no s’acceptaran més inscripcions ni baixes. 
 • El primer dia d’inscripcions, cada persona podrà fer dues inscripcions per taller com a màxim. 
 • Tots els tallers són per persones majors d’edat, menys en els casos que s’indiqui el contrari. 

 


BEQUES D'ATUR
 
Per a persones que es trobin en situació d'atur, hi ha un 50% de descompte en un dels tallers que es vulguin fer al centre cívic Guinardó. Per a demanar la beca, cal presentar a la recepció del centre la següent documentació:
 • El paper del SOC / Informe de vida laboral actualitzats (sis mesos de vigència com a màxim).
 • Padró de Barcelona actualitzat (sis mesos de vigència com a màxim).
 • La declaració de responsabilitat, a omplir en el moment de fer la inscripció (paper facilitat pel mateix centre).
El termini de presentació de la documentació per beques en situació d'atur finalitzarà el 5 de gener. No s'acceptarà documentació passada aquesta data.
 
 
 
 
 
Trobareu tota la informació sobre cada taller a la recepció del centre cívic i a: 
 
 

 

 

Compartir