Ambigüedades a la luz
Fotoperformance de Nataly Prada Elejalde

05/10/2017 > 07/11/2017
Preu: Entrada gratuïta

[…] cada acción, cada palabra arrastra su peso de carne” (Fina Birulés)

Ambigüedades a la luz és una sèrie d’artefactes visuals i narratius que qüestionen els termes masculí i femení com dues paraules artificials que només cobren valor i sentit en una racionalitat performativa. Aquesta relacionalitat entre el femení i el masculí, el masculí amb el masculí i el femení amb el femení és observat detingudament com un conjunt d’exercicis pragmàtics tòxics i agobiants, en el qual la majoria d’éssers humans competeixen i lluiten amb fermesa de manera natural, sigui per diferenciar-se o igualar-se, remetent constantment a una relacionalitat opressora, violenta, ressentida i competitiva. Aquest conjunt de pràctiques està lligada directament i té a veure amb els rols socials, les relacions de gènere, les relacions afectives, la raça, l’aparença, els genitals, els gestos, els comportaments, les pròtesis, etc. Però abans de res, com són mediats des de la construcció del propi llenguatge i, en conseqüència, de la pròpia mirada d’ells mateixos i cap als “altres”.

A partir d’aquesta perspectiva es proposa una sèrie de fotogrames que registren exercicis performatics al·lusius a esports de contacte com l’esgrima, on s’intenta posar a la llum l’ambigüitat de les masculinitats i les feminitats, entenent aquests dos termes com paradoxes en ells mateixos, que només arriben a “existir” en aquesta relacionalitat, actes i moviments recíprocs entre si, que efectivament no revela ni feminitats, ni masculinitats llunyanes una de l’altra, més aviat ambigüitats conjuntes que desdibuixen i transgredeixen les classificacions binàries i normatives. D’altra banda, es qüestiona d’igual manera la dicotomia del llenguatge com a vehicle universal que ens influeix per emmarcar-nos en una posició per entrar en la pràctica de l’oposició, proposant a més, i d’igual manera, un sentit ambigu del propi llenguatge des d’un exercici narratiu paradoxal.

L’ interès central del  treball artístic de Nataly Prada Elejalde consisteix a plantejar reflexions que vulneren conceptes que es mantenen en l’imaginari social de manera natural; aquests conceptes són l’ identitat, el gènere i el cos. La materialització d’aquestes reflexions es donen a través de mitjans audiovisuals a partir de la fotografia i la performance, on la imatge compleix diverses funcions: ser (re) pensada i generar sensacions. Les peces que aquí es presenten carreguen amb una narrativa pròpia que conviden a l’espectador a mirar la imatge i el llenguatge amb altres ulls. Aquest projecte és inèdit i s’ha desenvolupat durant la residència artística en l’Espai d’Art Roca Umbert, Granollers en 2017.

 


 

 

ACTIVITAT PARAL·LELA A L'EXPOSICIÓ

Dijous 19 d’ octubre, de 19 h a 21 h.

Taller artístic.

Taller gratuït amb places limitades.

Inscripcions per mail a: informacio@ccguinardo.cat

Compartir