Convocatòria Imatge Stripart 2018
Del 20 de novembre al 20 de desembre

Bases

1. El Centre Cívic Guinardó i el Districte d’Horta-Guinardó obren un concurs d’idees adreçat a persones  o col·lectius, per obtenir la imatge gràfica que serà la imatge de tota la campanya de comunicació de la  mostra d’art jove Stripart, en la seva edició del 2018.

2. Participants. Podran participar en aquesta mostra de manera individual o col·lectiva tots/es els/les artistes que compleixin, com a màxim, 35 anys durant l’any 2018.

3. Disseny. Els arxius s’han de presentar en format vectorial, en el cas de ser imatge, i en màxima  qualitat, en el cas de ser fotografia. El guanyador/a haurà de lliurar el projecte complert en un termini màxim de 7 dies des de que se li hagi comunicat el veredicte. És important la fàcil adequació de la  imatge, pel que s’ha de presentar un exemple en format vertical (per a cartells en diferents mides  etc.) i un altre exemple en format horitzontal (per a xarxes socials, etc.). La temàtica serà lliure però haurà de tenir com a objectiu transmetre l’essència d’una mostra d’art feta per joves. Les obres han de ser d’autoria pròpia i lliures de drets d’autor. Han de ser originals i no poden haver estat publicades prèviament ni premiades en altres certàmens.

4. Lliurament d’obres. La presentació de les imatges es realitzarà per correu electrònic, a l’adreça stripart@ccguinardo.cat, posant a l’assumpte “Concurs disseny Stripart 2018”. S’haurà d’adjuntar, a més del disseny:

  • Currículum del/a dissenyador/a
  • Un breu text amb la descripció conceptual del treball presentat
  • Fotocòpia del DNI o Passaport
  • Telèfon de contacte
  • Correu electrònic de contacte

El termini de presentació d’obres serà del 20 de novembre al 20 de desembre de 2017 inclusivament. 

5. Jurat i veredicte: El jurat estarà format per l’equip de professionals d’Stripart 2018. La resolució del concurs serà abans del 10 de gener del 2018. El veredicte del jurat serà inapel·lable, notificant el premi via correu electrònic al guanyador. Contra els acords que adopti el jurat del concurs, no serà procedent cap reclamació, llevat que hi hagi constància d’haver vulnerat l’estipulat a les presents bases. El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs al qual hauran de presentar nous treballs.

6. Drets de propietat
a) El guanyador del concurs cedeix a l’Ajuntament de Barcelona / Districte d’Horta-Guinardó tots els drets en relació amb el treball realitzat. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Barcelona / Districte d’Horta- Guinardó passarà a ser propietari de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual en relació amb el gràfic, denominació i qualesevol altre que li pugui correspondre, incloent el seu copyright. b) Els guanyadors es faran totalment responsables davant les reclamacions de qualsevol naturalesa o que tercers puguin fer al respecte, sense caràcter exhaustiu, a l’originalitat, semblants o còpies parcials dels treballs presentats.

7. Premi. S’estableix un únic premi de 400€ per la imatge guanyadora.

8. L’ organització es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

9. La inscripció a aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Compartir