NORMATIVA TALLERS CULTURALS

INSCRIPCIONS: a partir del dilluns 28 de maig a les 10 h

Inscripcions presencials al centre: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h

Inscripcions web: a partir de les 10 h (funciona les 24h del dia)

 

Podeu consultar la descripció ampliada de les activitats a la página web, a l'apartat Cursos i Tallers.

 

INICI DE LES ACTIVITATS: a partir del dilluns 25 de juny

 

 

NORMATIVA D'INSCRIPCIONS:

Per formalitzar les inscripcions heu de seguir la normativa següent:

•L’accés al servei de cursos i tallers requereix inscripció prèvia en les dates establertes.

•Els tallers del centre estan destinats a l'adult. En cas d'inscripcions de menors, aquests hauran de demanar el full d'autorització al menor, a la recepció del centre cívic.

•Els preus que apareixen en aquest fulletó estan aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

•La inscripció ha de fer-se de forma presencial al centre cívic o via on-line a través de la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

•El pagament del taller es farà amb targeta o per imposició bancària. No s'acceptaran diners en efectiu.

•En cas d’imposició bancària no es considerarà en cap cas ocupada la plaça fins que no es presenti el rebut bancari, en un màxim de 2 dies.

•L’Ajuntament de Barcelona subvenciona amb un 50% a les persones en situació d’atur, empadronades al municipi. Aquest ajut econòmic s’aplicarà només a un taller per centre i persona quan aporti la documentació requerida al moment de fer la inscripció. S’han de presentar els documents originals de la vida laboral (de l’últim mes), l’empadronament de Barcelona i el DNI. Caldrà que signeu un document conforme ens proporcioneu aquesta documentació.

•El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de participants i de variar la programació, l’horari, el/la professor/a o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.

•L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul•la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques.

•En cas que l'usuari/aria s'hagi de donar de baixa d'un taller ho haurà de notificar durant el període de devolucions (especificat en la normativa trimestral). Un cop iniciats els tallers no es retornarà en cap cas l'import de la inscripció.

•La possibilitat de canvi de taller només es considerarà durant la primera setmana de cursos i no s’abonarà cap diferència.

•Tots els tallers començaran 5 minuts després i acabaran 5 minuts abans de l’hora marcada en el programa.

•Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari.

•Cal indicar al professor/a qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.

•El centre declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d'objectes de valor econòmic o personal. En cas que hi tingueu material, l'haureu de retirar de les sales o armaris en finalitzar la darrera sessió del trimestre.

La inscripció a un taller significa l'acceptació d'aquesta normativa.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA D’INSCRIPCIONS ON-LINE

•Inscripcions a partir del dilluns 28 de maig a les 10 h

•Les inscripcions podran efectuar-se a través de la pàgina: ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera.

•Per a totes les activitats les places són limitades.

•Les inscripcions són nominals. Cal estar registrat com a usuari/ària de l’equipament.

 

On: CENTRE CÍVIC LA SAGRERA
Adreça: C/ Martí Molins 29

Telèfon: 933 511 702
Email: cclasagrera@bcn.cat

Compartir