Casal Infantil La Sedeta
Activitats i jocs per a nens i nenes de 3 a 12 anys

El casal diari és un espai de lleure educatiu per a infants d'entre 3 i 12 anys. Al Casal es duu a terme un treball tranversal basat en diferents valors amb l'objectiu de millorar el desenvolupament d'activitats positives i de convivència entre els infants. Cada dia, de 16.30 a 19 h, es fan activitats (manualitats, jocs de taula, tallers de teatre, jocs de moviment, narració de contes, jocs de representació, balls i cançons, etc.) relacionades amb un eix d'animació.
- Casal El Submarí: activitats i jocs per infants de 3 a 5 anys.
- Casal Les Abelles: activiatst i jocs per a nens i nenes de 6 a 12 anys.
 
L'HORARI

Inici del curs: 16 de setembre de 2019

De dilluns a divendres de 16.30 a 19 h

Horari base:
16:30 - 17:30 h Berenar + joc lliure
17:30 - 17:55 h Activitat 1
17:55 - 18:05 h Primer torn de recollides
18:05 - 18:45 h Activitat 2
18:45 - 18:55 h Tancament i valoració del dia
19:00 h Segon torn de recollida
La recollida dels infants es podrà fer-se entre activitats, de manera que els infants puguin acabar tota l'activitat que comencin i per tant poder sentir-se realitzats i satisfets de la feina feta. Proposem dues franges de recollida per no perdre de vista la conciliació familiar, la qual considerem que és fonamental per als nens i nenes.
 
EL PREU
13,35 €/mes 1 dia a la setmana
19,79 €/mes 2 dies a la setmana
26,54 €/mes 3 dies a la setmana
33,30 €/mes 4 dies a la setmana
40,08 €/mes 5 dies a la setmana
* Els preus del 2019 venen determinats pel Districte de Gràcia.
El preu inclou:
- El material per a les activitats.
- Acompanyament a escoles. Servei de recollida dels infants a les escoles i acompanyament fins al casal. Apte per a les escoles: Claret, Sedeta, Jovellanos, Fructuós Gelabert, Sagrada Família i Escola Univers. Les places són limitades. 

 

INSCRIPCIONS CURS 2019-2020

Els dies 9, 10, 12 i 13 de setembre de 17 a 19 h

Per a més informació adreceu-vos al Casal Infantil de la Sedeta de dilluns a divendres d'11.30 a 13.30 h (amb cita prèvia) i de 17.30 a 19 h a la 3a planta del Centre Cívic.
Documentació necessària per a la matriculació:
- Full d'inscripció (cal signar tots els apartats). MIRAR L'ANNEX
- Fotografia de carnet
- Fotocòpia del carnet de vacunes
- Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalud o mútua)
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
La inscripció no es considera vàlida fins que no s'hagi efectuat el pagament de l'activitat i lliurat el justificant de pagament i tota la documentació degudament signada.
Per més informació: casalinfantil@sedeta.com o al 647 618 814

Compartir