Casal Infantil La Sedeta
Activitats i jocs per a nens i nenes de 3 a 12 anys

De Dilluns a Divendres
De 16.30 h a 19 h

  • CASAL INFANTIL EL SUBMARÍ I LES ABELLES

El casal diari és un espai de lleure educatiu per a infants d'entre 3 i 5 anys (Casal El Submarí) i entre 6 i 12 anys (Casal Les Abelles). Està dinamitzat per un equip educatiu que acompanya els infants en la realització de jocs i activitats.
Es duu a terme un treball transversal en valors que té com a objectiu millorar el desenvolupament d'actituds positives i de convivència entre els infants. Diàriament, es realitzen activitats relacionades amb un centre d'interès o tema escollit pels infants en funció de les seves capacitats i interessos com poden ser: manualitats, jocs de taula, tallers de teatre, jocs de moviment, narració de contes, jocs de representació, balls i cançons, etc.
Novetat! Els dimarts i els dijous el grup de Les Abelles (entre 6 i 12 anys) disposarà de suport acadèmic i es combinarà amb activitats i jocs per a nens i nenes de 3er a 6è de primària.    
 
L'HORARI:
Inici del servei: dimarts 8 de gener de 2019
De dilluns a divendres de 16.30 a 19 h
Horari base:
16:30 - 17:30 h Berenar + joc lliure
17:30 - 17:55 h Activitat 1
17:55 - 18:05 h Primer torn de recollides
18:05 - 18:45 h Activitat 2
18:45 - 18:55 h Tancament i valoració del dia
19:00 h Segon torn de recollida
La recollida dels infants es podrà fer-se entre activitats, de manera que els infants puguin acabar tota l'activitat que comencin i per tant poder sentir-se realitzats i satisfets de la feina feta. Proposem dues franges de recollida per no perdre de vista la conciliació familiar, la qual considerem que és fonamental per als nens i nenes.
 
EL PREU:
13,35 €/mes 1 dia a la setmana
19,79 €/mes 2 dies a la setmana
26,54 €/mes 3 dies a la setmana
33,30 €/mes 4 dies a la setmana
40,08 €/mes 5 dies a la setmana
* Aquests preus són vàlids fins el desembre de 2018. Els preus del 2019 venen determinats pel Districte de Gràcia.
El preu inclou:
- El material per a les activitats.
- Acompanyament a escoles. Servei de recollida dels infants a les escoles i acompanyament fins al casal. Apte per a les escoles: Claret, Sedeta, Jovellanos, Fructuós Gelabert, Sagrada Família i Escola Univers. Les places són limitades. 

 

INSCRIPCIONS:
Inscripcions obertes a partir del 12 de setembre de 17 a 19 h. Per a més informació adreceu-vos al Casal Infantil de la Sedeta de dilluns a divendres d'11.30 a 13.30 h (amb cita prèvia) i de 17.30 a 19 h a la 3a planta del Centre Cívic.
Documentació necessària per a la matriculació:
- Full d'inscripció (cal signar tots els apartats)
- Fotografia de carnet
- Fotocòpia del carnet de vacunes
- Fotocòpia de la targeta sanitària (Catsalud o mútua)
- Fotocòpia del DNI/Passaport de la mare/pare o tutor/a legal
La inscripció no es considera vàlida fins que no s'hagi efectuat el pagament de l'activitat i lliurat el justificant de pagament i tota la documentació degudament signada

Telèfon: 93 459 12 28
Email: casalinfantil@sedeta.com

Compartir