CONCERT PER A PIANO NUM. 20
AUDICIONS COMENTADES

DIMARTS, 13 DE MARÇ
De 19 h a 20 h

13/03/2018
Preu: Entrada lliure


Els concerts per a piano i orquestra de Mozart són, per a
molts, la sublimació de la música culta europea: la bellesa
incomparable a què ens té acostumats Mozart va acompanyada
de la més gran de les sofisticacions.

DIMARTS, 13 DE MARÇ 
A les 19 h 

Compartir