EL MARROC OCULT
DIVERSITATS I CULTURES DEL MÓN

DIMECRES, 19 DE JUNY
De 18.30 h a 19.40 h

19/06/2019
Preu: Entrada lliure

Després de 20 anys de viatjar per terres del Marroc, s’ofereix al públic una trilogia d’espais i gent que el tu­risme difícilment pot albirar. Des del punt de vista geo­lògic, geogràfic i personal els assistents podran desco­brir un Marroc totalment ocult i alguns llocs i costums que difícilment s’ofereixen als europeus. Tot d’una es podrà entendre per quina raó molts marroquins són tan endèmics per les nostres terres.

A càrrec de: David Rabadà i Vives, Professor de Cièn­cies Geològique

DIMECRES, 19 DE JUNY

A les 18.30 h

On: Sala d'actes

Inici d'inscripció: 19/06/2019

Web: http://www.ccnavas.cat/

Compartir