2ª Convocatòria oberta d'exposicions 2018
DEL 16 D'ABRIL AL 15 DE JUNY

Qui pot participar de la Nova convocatòria d'exposicions'18 ?


· Hi poden participar artistes tant a títol individual com a títol col.lectiu.

Com es pot participar ? 

L’artista o artistes que hi vulguin participar han d’emplenar el formulari de convocatòria penjat al web ccperequart.com i presentar la documentació següent:

· Una nota biogràfica d’una extensió màxima de dues cares.
· Imatges en color de les obres que l’artista presenta a l’exposició. Cada fotografia ha d’anar acompanyada de la seva fitxa tècnica
on se’n detalli el títol (si en té), la tècnica de realització, el suport, les mides i l’any de realització.
· Un petit text de presentació, escrit per l’artista, en què es contextualitzin i s’expliquin les obres.
· Dades personals de l’artista.

Si vols formar part de la convocatòria d'exposicions, complimenta la següent convoctòria

Compartir