La Gàbia Sònica. Convocatòria per a grups musicals

Descripció:

Projecte de suport a la creació musical adreçat a grups de música amateurs o  no-professionals del territori i de la ciutat que ofereix un espai regular per a la realització de concerts amb sonorització i muntatge professional.

Mitjançant la programació d’un festival/cicle anual es busca facilitar als grups que no formen part del circuit professional de l’oportunitat d’actuar en un concert de gran format amb dotació tècnica professional i amb la major afluència de públic possible.

El festival escollirà als grups mitjançant una convocatòria prèvia en la que es detallaran les condicions per participar, condicionant la participació a la realització d’una quota de cançons de creació pròpia (pensem que tres cançons pròpies seria una quota acceptable). L’equip de dinamització del Centre Cívic serà l’encarregat de fer la selecció (sempre buscant col·laboracions de persones implicades en la vida cultural i musical de la ciutat).

Els grups escollits per actuar comptaran amb una dotació econòmica (en metàl·lic o en vals de compra de material) que pensem imprescindible per incidir en l’empoderament dels i les joves en el seu procés de professionalització com a músics, així com incidir en la necessitat de remuneració del col·lectiu d’artistes.

Antecedents

El Centre Cívic Sant Martí treballa des de fa molts anys en la línea de suport a la creació de grups musicals novells proporcionat un espai d’assaig (Buc) a preu reduït i organitzant concerts de petit format amb els grups usuaris del buc.

A partir de l’any 2014 la demanda de l’espai d’assaig ha estat baixant de manera continuada i molt intermitent amb la qual cosa, des del Centre Cívic es decideix reformular el projecte i invertir els recursos destinats al lloguer del buc  en un altre projecte de suport a la creació. Ja que la circumstància d’haver de pagar un lloguer per un espai fora del Centre Cívic a més del manteniment del material que s’oferia acaba sent desmesurat per l’ús que se li està donant a  l’espai.

Així doncs, el nou projecte intentarà mantenir la relació amb els grups usuaris del buc perquè participin de les convocatòries i col·laborin en l’elaboració del projecte. Així mateix, es pretén buscar la col·laboració i implicació d’altres grups musicals del territori amb els que hem tingut contacte durant aquests anys de funcionament del Projecte Buc, ja sigui perquè han participat en concerts o perquè han col·laborat d’alguna altre manera amb el projecte.

Objectius

-          Facilitar als grups musicals en procés de professionalització i/o amateurs un espai per a la realització de concerts de qualitat.

-          Oferir suport a la creació musical del territori.

-          Oferir als veïns i veïnes del territori un cicle/festival de concerts de qualitat.

-          Treballar de manera coordinada amb el teixit associatiu del barri, especialment amb les entitats juvenils.

-          Propiciar la participació del col·lectiu de músics del territori en el moviment associatiu i cultural.

Públics

Adreçat principalment a musics de totes les edats i públic jove però també a persones de totes les edats interessades en la música.

Metodologia/procediments/Temporalització

Es proposarà la realització d’un festival de música anual que coincidirà amb alguna data del calendari festiu del barri (Dia de la Música) de manera coordinada amb les entitats del territori. 

La convocatòria per escollir els grups es farà pública, aproximadament, 3 mesos abans de la data escollida pel concert i tindrà una durada d’un mes, aproximadament.

Durant el període de convocatòria els grups podran enviar les seves propostes per actuar en el festival. 

Un cop tancada la convocatòria, els dinamitzadors del C Cívic amb persones col·laboradores, escolliran als grups que actuaran al festival seguint els criteris especificats a les bases de la convocatòria.

Es convocarà als grups escollits a una/es reunió/ns  tècniques per preparar el festival i organitzar el back-line així com detallar la dotació tècnica amb la que comptaran.

El muntatge final del festival es farà en coordinació amb la Coordinadora d’entitats i totes les entitats implicades.

Per últim es celebrarà el concert en la data escollida.

Per altre banda, durant tot l’any, es posarà a l’abast dels grups novells un servei de cessió de material musical pels concerts que puguin tenir fora del Centre Cívic. Aquest servei ens permetrà per una banda, donar suport a la creació de grups novells del territori i, per l’altre mantenir un contacte continuat amb aquest col·lectiu buscant la seva dinamització.

Compartir