Línies de treball

El Centre Cívic Sant Martí és un centre generalista, però que aposta per una línia clara de treball, per projectes joves i de dinamització del territori, mantenint un treball amb les entitats, grups i serveis de Sant Martí de Provençals, per això compta amb un Projecte de Dinamització Cultural.

Tallers de coneixement i relació
El centre disposa d'una oferta cultural en forma de cursos i tallers de diverses temàtiques i dirigida a persones majors de 16 anys i cursos específics per a nens/es.

Foment i suport a la creació
El centre posa a disposició espais d’assaig per a grups o companyies teatre, dansa, música... que demanen suport i que repercuteixen en la programació del centre o territori.

Producció cultural (Sala d’exposicions)
El centre disposa de dues sales d'exposicions per donar suport a la creació en les arts: pintura i fotografia, i facilitar d’aquesta manera que artistes puguin mostrar el seu treball. Per apropar la creació artística a un públic divers i per crear un espai per a la sensibilització social en diferents temes.

Producció cultural (Sales d’actuació)
Compta amb una programació cultural anual en diferents àmbits: cinema, teatre, música, dansa, art de carrer...

Col·laboració agenda territori
Al llarg de l’any i en relació amb el calendari festiu i popular, s’organitzen diverses activitats amb diverses entitats i serveis del territori, com:

  • Carnestoltes i enterrament de la sardina
  • Sant Jordi
  • Festa Primavern
  • Dia Internacional de la Dansa
  • Dia Internacional de la Música
  • Nit d’ànimes
  • Festa Major

Promoció i acció cultural
Dins el programa de difusió i divulgació cultural del centre cívic, cal parlar també de diverses propostes que formen part de la programació general del centre, que estan organitzades directament per serveis o entitats, a les quals el centre cívic dóna suport i hi col·labora. Cal destacar, sobretot, el gran treball realitzat de diverses entitats i grups que fan possible que a l’espai del centre cívic hi hagi un ampli ventall de propostes per al barri.

Cooperació amb l’associacionisme
Cessió d'espais i suport a les entitats del barri que estiguin interessades en els nostres serveis i a les quals els hi oferim recolzament a les seves activitats i els seus projectes.

Suport logístic
Aquest servei fa referència al lloguer de sales i espais del centre cívic, així com la cessió de materials i equips tècnics.
Compartir