INSCRIPCIONS I NORMATIVA

INSCRIPCIONS ALS TALLERS

De l’11 al 28 de juny. De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 20 h

Inscripcions en línia

 

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Una persona pot fer un màxim de tres inscripcions per a un mateix taller, ja sigui per ella o en nom d’altres persones.

Per formalitzar les inscripcions són imprescindibles les dades següents:

  • Nom i cognoms

  • DNI, NIE o passaport

  • Data de naixement

  • Adreça postal completa

  • Número de telèfon

 

El pagament es pot fer en línia, en efectiu o amb targeta de crèdit.

Tallers infantils i familiars: les inscripcions es fan presencialment a nom del pare/mare o tutor/a i no disposen de subvenció per a aturats ni discapacitats.

És indispensable que el pare/mare o tutor/a del/la menor emplenin un document, mitjançant el qual cedeixen el tractament de les seves dades, així com l’acceptació o no dels seus drets d’imatge.

En el cas dels tallers familiars, les inscripcions preveuen la participació d’un adult i, com a màxim, dos infants al seu càrrec.

Subvencions per a aturats i persones amb diversitat funcional: les inscripcions amb subvenció solament es poden fer presencialment i durant el període d’inscripcions. La data màxima per presentar la documentació serà divendres 28 de juny.

 

Inici dels tallers: la setmana del’1 de juliol de 2019

 

NORMATIVA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

 

Canvis de taller

Per fer un canvi de taller o d’horari, cal sol·licitar-ho presencialment o per correu electrònic, com a data màxima abans de l’inici del taller, sempre que hi quedin places disponibles.

 

Devolucions

Per rebre la devolució voluntària de l’import del taller, cal notificar-ne la baixa presencialment o per correu electrònic, com a data màxima, abans de l’inici del taller. Una vegada començat el taller, ja no es retornarà per cap motiu l’import de la matrícula.

 

En efectiu: es farà a partir de la segona setmana del començament del taller, ja sigui per canvi de taller o per devolució, i independentment del motiu. El Centre Cívic avisarà de la data per recollir els diners.

 

Amb targeta:es farà la devolució sempre que es presenti el rebut del pagament amb la targeta i sigui abans de 30 dies de la data del pagament. La devolució es farà en efectiu si no es poden complir tots dos requisits.

 

On-line: les devolucions les farà el departament d’administració en un termini màxim de 5 dies laborables després d’haver rebut la sol·licitud presencialment o per correu electrònic. S’avisarà els interessats perquè comprovin que els diners ja s’han reingressat al compte corresponent.

 

* El Centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat.

 

Compartir