DONES D'ART

El paper de la dona en la història de l’art ha estat polièdric: creadora, inspiradora, catalitzadora, avantguardista, trencadora... L’hem vista en primera línia com a artista, com a musa, com a element vehicular d’altres personalitats o col·legues, en definitiva com a protagonista directa o indirecta del fet artístic.

Tanmateix, la seva petjada es manté oculta encara en un dels terrenys del món de l’art més decisius: el mecenatge. Tradicionalment masculina i aristocràtica, la figura estereotipada del mecenes al llarg de la història s’ha associat a homes de famílies poderoses, ja fos per la seva vessant política, econòmica o cultural. El paper de la dona finançadora, possibilitadora, visionària, intel·ligent i estratègica comercialment, poderosa en definitiva en el context de l’art i la cultura, ha restat marginal i silenciat. Aquest fet no s’ajusta a la realitat històrica, en la qual podem observar dones que, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat, van promocionar artistes, van adquirir grans peces, van crear col·leccions indispensables amb el millor art que les envoltava, i en van fer exposició i difusió privada i pública a través de les seves galeries.

Compartir