Activitats per a infants i joves

Aquest estiu l’Espai infantil ofereix una nova proposta de casal.

De 17.00 fins les 19.30 h l’espai infantil romandrà obert oferint d’aquesta manera un servei gratuït de casalet per als infants i famílies.

El que pretenem amb aquest nou servei és oferir a infants i famílies una alternativa per a les tardes d’estiu, tot donant una resposta a les necessitats de les famílies del barri a partir d’activitats de lleure com a continuïtat del projecte que es du a terme durant tot l’any a l’Espai infantil.  

L’activitat que proposem va destinada a nens i nenes des dels primers mesos fins als 13 anys. Per poder acollir totes les edats i atendre les necessitats i els interessos de cada franja, el calendari setmanal està plantejat de la següent manera:

 

Horari

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

17 a 19.30 h

Menuts - 0-3

Mitjans i grans

Menuts - 0-3

Mitjans i grans

Mitjans i grans

 

Compartir