Inscripcions

INSCRIPCIONS PER INTERNET
 
INSCRIPCIONS AL CENTRE

A partir del 12 de juny.

Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a divendres, de 16 a 21 h

El pagament dels cursos es farà mitjançant targeta de crèdit o en efectiu en el moment de la inscripció. En cas de donar-se de baixa un cop iniciat el període d’activitats no se’n farà cap devolució. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites.

INSCRIPCIONS AL PALAU DE LA VIRREINA

Punt de venda presencial i d’inscripcions de tallers a:  Oficina Tiquet Rambles, Palau de la Virreina, la Rambla, 99. De dilluns a diumenge,  de 10.00 a 20.30 h.

Reducció dels imports als tallers. Les persones interessades a acollir-se a la reducció de preus dels tallers s’han d’adreçar a la recepció del Centre Cívic, dins de l’horari d’obertura i sol·licitar la informació del procediment que cal seguir.

A partir del 12 de juny

Compartir