Inscripcions

INSCRIPCIONS:
A partir del 2 de setembre, a les 16 h

INSCRIPCIONS PER INTERNET
A partir del 2 de setembre, a les 16 h
https://ccvazquezmontalban.inscripcionscc.com

INSCRIPCIONS AL CENTRE
A partir del 2 de setembre, a les 16 h
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h, i de dilluns a divendres, de 16 a 21 h
El pagament dels cursos es farà mitjançant targeta de crèdit o en efectiu en el moment de la inscripció. En cas de donar-se de baixa un cop iniciat el període d’activitats no se’n farà cap devolució. El centre es reserva el dret de suspendre les activitats i fer la devolució de l’import si no es té un nombre mínim de persones inscrites o per raons que es creguin oportunes. Reducció dels imports als cursos: informeu-vos-en al centre.

Compartir