Criteris Inscripcions Tallers Primavera

Períodes de matrícula

Què

Com

Quan

Matrícules als tallers nous o a les places lliures dels tallers de continuïtat

Mitjançant matrícules en línia https://vflorida.inscripcionscc.com

A partir del dissabte 9 de març a les 10 h, ininterrompudament

 

Centre Cívic Vil.la Florida (presencialment)

A partir del dilluns 11 de març a les 10 h, en horari de dilluns a divendres, de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

 

   
 

 

Cal tenir en compte

>    Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

>     El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada.

>     La matrícula es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o amb targeta bancària en les inscripcions presencials, i només amb targeta bancària en cas de tractar-se d’una inscripció online.

>     Les inscripcions dels tallers destinats a menors d’edat les hauran de realitzar els pares, mares o tutors, presencialment, al centre cívic.

>     Els canvis de taller o d’horaris es podran fer com a molt tard, un dia abans de la segona sessió, independentment de si heu realitzat la primera o no, i sempre que quedin places disponibles al taller sol·licitat.

>     Per tal de rebre la devolució de l’import del taller heu de notificar la baixa com a molt tard un dia abans de l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si heu realitzat la primera o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà l’import del taller. Les devolucions es faran efectives com a màxim en 30 dies hàbils després de la seva sol·licitud. Les devolucions recollides per una tercera persona han d’anar acompanyades d’una autorització expressa.

>     Atès el seu caràcter puntual, no es realitzaran canvis ni devolucions dels tallers puntuals ni dels itineraris culturals. Es consideren puntuals els tallers de 3 sessions o menys.

>    El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat i els suplements de material.

>    Cada taller disposa d’una fitxa descriptiva en la qual s’explica en detall la metodologia del taller i les especificitats que cal tenir en compte abans de realitzar-lo. Demaneu-la al Punt d’Informació.

Suplements en concepte de material

>    El suplement en concepte de material és un complement econòmic lliurat íntegrament als talleristes per poder complementar la despesa dels materials fungibles que necessiti el taller per ser dut a terme en la seva totalitat i qualitat.

>    En els tallers infantils i familiars, així com en el cas dels tallers de caràcter puntual, els suplements caldrà abonar-los en efectiu en el moment de fer la inscripció presencialment, o bé lliurar-los en el punt d’informació del centre cívic abans de realitzar el taller, en el cas que la inscripció s’hagi fet on-line.

>    En la resta de tallers trimestrals els suplements en concepte de material es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió del taller.

>    No es farà devolució dels suplements en concepte de material un cop hagin començat els tallers.

Calendari i dies festius:

Inici dels tallers 1 d’abril de 2019 . Del dia 15 al 22 d’abril ambdós inclosos no es realitzaran tallers per ser Setmana Santa. Els dies festius 1 de maig i 10 de juny tampoc es realitzaran tallers.

Preus públics 2019, IVA no inclòs:

– 4,11 €/hora tallers per a la població en general

– 5,70 €/hora tallers especialitzats per a la població en general

– 2,66 €/hora tallers per a persones majors de 60 anys o nascudes el 1958

– 2,66 €/hora tallers per a joves

– 2,66 €/hora tallers per a infants

– 4,11 €/hora tallers per a famílies: adult + 1 o 2 infants

– 8,22 €/hora tallers per a famílies: adult + 3 o més infants

– 3,39 €/hora itineraris; 1,70€/hora a partir de la 3a hora

Per criteris de reducció dels imports, consulteu al punt d’informació.

 

Compartir