Criteris Inscripcions Tallers Tardor

 Període de matrícules

Què

Com

Quan

Matrícules online a tots els tallers.

https://vflorida.inscripcionscc.com

 A partir del dimarts 3 de setembre a les 10 h

Matrícules presencials per als tallers de Persones Grans

Centre Cívic Vil·la Florida

 Presencial: A partir del dilluns 9 de setembre, des de les 10 h

Matrícules presencials a la resta de tallers

Centre Cívic Vil·la Florida

 A partir del dimarts  10 de setembre, i en horari de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 20.30 h

 

Cal tenir en compte

>   Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles.

>   El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada

>   La matrícula es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o amb targeta bancària en les inscripcions presencials, i només amb targeta bancària en cas de tractar-se d’una inscripció online.

>   Per fer efectives les inscripcions dels tallers destinats a menors d’edat les hauran de realitzar els pares, mares o tutors, presencialment, al Centre Cívic.

>   El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per qualsevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat i els suplements de material.

>    Una vegada feta la inscripció, no es farà la devolució de l’import de la matrícula, llevat del cas que es suspengui el curs o activitat per raons pròpies del Centre.  Les devolucions de matrícules que segueixin aquest criteri, es faran efectives com a màxim en 30 dies hàbils de la seva sol·licitud. Les devolucions recollides per una tercera persona han d’anar acompanyades d’una autorització expressa.

>   Per cada taller es disposa d’una fitxa descriptiva en la qual s’explica en detall la metodologia del taller i les especificitats que cal tenir en compte abans de realitzar-lo. Demaneu-la al Punt d’Informació.

 

Suplements en concepte de material

 

>   El suplement en concepte de material és un complement econòmic lliurat íntegrament als talleristes per poder complementar la despesa dels materials fungibles que necessiti el taller per ser dut a terme en la seva totalitat i qualitat.

>   En els tallers infantils i familiars, així com en el cas dels tallers de caràcter puntual, els suplements caldrà abonar-los en efectiu en el moment de fer la inscripció presencialment, o bé lliurar-los en el punt d’informació del centre cívic abans de realitzar el taller, en el cas que la inscripció s’hagi fet online.

>   En la resta de tallers trimestrals els suplements en concepte de material es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió del taller.

>   No es farà devolució dels suplements en concepte de material un cop hagin començat els tallers.

 

Preus públics 2019, IVA no inclòs:

 

– 4,11 €/hora tallers per a la població en general*

– 5,70 €/hora tallers especialitzats per a la població en general*

– 2,66 €/hora tallers per a persones majors de 60 anys o nascudes el 1958

– 2,66 €/hora tallers per a joves

– 2,66 €/hora tallers per a infants

– 4,11 €/hora tallers per a famílies: adult + 1 o 2 infants

– 8,22 €/hora tallers per a famílies: adult + 3 o més infants

– 3,39 €/hora itineraris; 1,70€/hora a partir de la 3a hora

 

*Disponibles bonificacions en l’import de matrícules, per a persones en situació d’atur o amb targeta de discapacitat, consulteu al punt d’informació.

 

Calendari de tardor 2019: No hi haurà tallers l’1 de novembre, ni el 6 de desembre per ser festiu a Barcelona. Inici dels tallers el 30 de setembre.

 

Compartir