Criteris Inscripcions Tallers Hivern

Períodes de matrícula

 

–> Les matrícules als tallers nous o a les places lliures dels tallers de continuïtat es podran fer en els següents períodes:

Què

Com

Quan

Matrícules als tallers nous o a les places lliures dels tallers de continuïtat

Mitjançant matrícules en línia https://vflorida.inscripcionscc.com

A partir del dissabte 1 de desembre a les 10 h, ininterrompudament

 

Centre Cívic Vil.la Florida (presencialment)

A partir del dilluns 3 de desembre a les 10 h, en horari de dilluns a divendres, de 10 a 14,30 h i de 15,30 a 20.30 h

 

Cal tenir en compte

 >    Les inscripcions als tallers són personals i intransferibles

>     El torn d’inscripció als tallers és per rigorós ordre d’arribada

>     La matrícula es farà efectiva un cop hagueu abonat l’import corresponent. El pagament es pot fer en efectiu o amb targeta bancària en les inscripcions presencials, i només amb targeta bancària en cas de tractar-se d’una inscripció online

>     Les inscripcions dels tallers destinats a menors d’edat les hauran de realitzar els pares, mares o tutors, presencialment, al centre cívic.  

>     Per tal de rebre la devolució de l’import del taller heu de notificar la baixa com a data màxima un dia abans de l’inici de la segona sessió del taller, independentment de si heu realitzat la primera o no. Un cop transcorregut aquest període de temps, ja no es retornarà l’import del taller. No es farà devolució dels suplements en concepte de material una vegada iniciat el taller. Les devolucions es faran efectives com a màxim en 30 dies hàbils de la seva sol·licitud. Les devolucions recollides per una tercera persona han d’anar acompanyades d’una autorització expressa.

 >     Els canvis de taller o d’horaris es podran fer com a data màxima un dia abans de la segona sessió, independentment de si heu realitzat la primera o no, i sempre que quedin places disponibles al taller sol·licitat.

 >     Atès el seu caràcter puntual, no es realitzaran canvis ni devolucions dels tallers puntuals ni dels itineraris culturals. Es consideren puntuals els tallers de 3 sessions o menys.

 >    El centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites o per quasevol altre motiu que afecti el bon funcionament de l’activitat. En aquest cas, es retornarà l’import abonat i els suplements de material.

 >    Per cada taller es disposa d’una fitxa descriptiva en la qual s’explica en detall la metodologia del taller i les especificitats que cal tenir en compte abans de realitzar-lo. Demaneu-la al Punt d’Informació.

 

Suplements en concepte de material

 >    El suplement en concepte de material és un complement econòmic lliurat íntegrament als talleristes per poder complementar la despesa dels materials fungibles que necessiti el taller per ser dut a terme en la seva totalitat i qualitat. 

>    En els tallers infantils i familiars, així com en el cas dels tallers de caràcter puntual, els suplements caldrà abonar-los en efectiu en el moment de fer la inscripció presencialment, o bé lliurar-los en el punt d’informació del centre cívic abans de realitzar el taller, en el cas que la inscripció s’hagi fet on-line

>    En la resta de tallers trimestrals els suplements en concepte de material es lliuraran als talleristes en efectiu a la primera sessió del taller. 

>    No es farà devolució dels suplements en concepte de material un cop hagin començat els tallers.

 

Calendari

 Inici tallers: 14 de gener de 2019

 

Preus públics 2018, IVA no inclòs:

– 4,11 €/hora tallers per a la població en general

– 5,70 €/hora tallers especialitzats per a la població en general

– 2,66 €/hora tallers per a persones majors de 60 anys o nascudes el 1958

– 2,66 €/hora tallers per a joves

– 2,66 €/hora tallers per a infants

– 4,11 €/hora tallers per a famílies: adult + 1 o 2 infants

– 8,22 €/hora tallers per a famílies: adult + 3 o més infants

– 3,39 €/hora itineraris; 1,70€/hora a partir de la 3a hora

 

Preus 2019 pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. En el cas que hi hagués una diferència de preus respecte el 2018, caldrà regularitzar les quotes.

 

Per criteris de reducció dels imports, consulteu al punt d’informació.

 

Compartir