PRIMERS AUXILIS PER A FAMILIES
PREVENCIÓ D'ACCIDENTS I PRIMERS AUXILIS

Zhen Hu

Dijous

25/04/2019
Preu: Gratuït

Xerrada divulgativa que ens farà un recorregut per les zones de risc i on s’explicarà quines són les edats de risc. Posteriorment parlarem de què fer davant d’un traumatisme, una hemorràgia, una ferida, una cremada, intoxicació... i com actuar davant un ennuegament o una aturada càrdio-respiratòria.

A càrrec de la Dra. Fina Llagostera.

Inscriu-te al punt d’informació del Centre Cívic, trucant al 932546265 o per correu electrònic a ccvilaflorida@qsl.cat  a partir del 13 de març de 2019.

Compartir