Menjars del Món
EDICIÓ 2018

Diumenge
De 12 a 15 h

21/10/2018

12 h: activitats variades.

De 13 a 15 h: tasteig de menjars del món (1€).

On: Plaça Roja de Ciutat Meridiana

Annexes

Cartell

Compartir