FiC-ProdArt'17

Treballs fi de màster
14 juny, 2017 - 19:00 a 23 juliol, 2017 - 19:00

Producció i Recerca Artística
UNIVERSITAT DE BARCELONA

MIREIA DE JUAN - ENRIC FARRÉS - MARTA JUVANTENY
ÀLEX PALACÍN - TERESA PERA - LUCÍA ROYO

Aquesta exposició recull els resultats dels treballs realitzats pels postgraduats que finalitzen el màster en Producció i Recerca Artística de la Universitat de Barcelona, dins la línia «Art i Contextos Intermèdia». Especialment centrada a fonamentar les vies experimentals de la pràctica artística, posa l’èmfasi en el pensament crític i estimula el desenvolupament de regeneradors processos d’investigació des de les arts. 

Els treballs finals de màster que s’hi mostren deixen constància de la pluralitat de manifestacions discursives que emanen d’una intensiva voluntat de travessar la materialitat per identificar críticament el món. Les obres de caràcter intermèdia d’aquesta promoció de joves creadors afronten la dialèctica de la desmaterialització i interpel·len la nova consciència del temps virtual alhora que absorbeixen el temps ontològic de les coses. I, des d’altres posicionaments, disloquen les seves funcions, indaguen en les friccions intersubjectives i provoquen interferències als mateixos dispositius d’exposició.

Com s’ha fet des de fa tres anys, una part d’ells ha gaudit de residències als espais de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats per portar a terme els treballs de fi de màster. La col·laboració entre l’ICUB i la Universitat de Barcelona té com a objectiu fer efectiva la transferència de les recerques artístiques i obrir necessàries vies de permeabilitat cultural per als seus resultats. Els postgraduats han pogut, així, compartir la darrera fase de producció artística dels seus estudis universitaris amb altres residents nacionals i estrangers, alhora que disposen d’una adequada visibilitat dins el teixit cultural de la ciutat.​

L’exposició tindrà lloc a la segona planta del Centre d’Art Contemporani de Barcelona entre el 15 de juny i el 23 de juliol de 2017.
Inauguració: dimecres 14 de juny, a les 19 h 

http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/prodart/