L’Ordit [FASE 2]

taula intersectorial de programació expandida

L’Ordit és la proposta de Cohabitar entre- Teixir ciutat per obrir un espai on es promogui el treball en xarxa i de proximitat, que pretén superar la fragmentació dels espais sectorials i llançar propostes que posin en relació agents culturals i socials diversos. Aquesta taula és un espai transversal entre creadores, artistes, entitats socials, comissions de treball, institucions locals i grups formals i informals. Promou formes de treball que respecten els ritmes i els interessos del territori i les xarxes tant locals com de ciutat amb les quals col·laborem. Aquest espai pretén activar un assaig institucional en el qual es facin confluir els programes desenvolupats en la fase anterior, es possibiliti el treball en xarxa i es promoguin formes interdisciplinàries de pràctiques culturals que es connecten amb altres esferes i problemes concrets de la ciutat.

pizarra Ordit