Vores de paisatge

Instal•lació al Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats
20 maig, 2018 - 12:00 a 27 maig, 2018 - 20:00

A càrrec del Laboratori de Paisatge Landscape Lab Fabra i Coats, del màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni de la UAB-MUHBA

 

Les vores de la ciutat han acollit tradicionalment l’activitat industrial. Una ciutat en frenètica expansió va anar esquitxant, durant les primeres dècades del segle XX, els territoris fora ciutat de fàbriques com la Fabra i Coats; recintes de treball en un territori que s’anava urbanitzant a batzegades. Durant molt de temps, aquestes vores urbanes han restat aïllades, inconnexes, mai prou reconegudes, igual que el treball que es feia dins dels murs d’aquelles fàbriques tèxtils, on mans i màquines teixien vores i voravius amb precisió industrial. És veritat que aquells paisatges de vora resulten avui no només visibles sinó també recosits i tramats amb la ciutat a partir de diverses generacions d’operacions urbanístiques. La memòria d’aquell treball industrial quotidià resta, però, encara esfilagarsada... fils d’identitat urbana que pengen tot esperant un relat comú per recosir vora i ciutat, memòria i lloc, a través del paisatge.

El Laboratori de Paisatge Fabra i Coats Landscape Lab proposa Vores de paisatge, una instal·lació que reflexiona, a partir d’aquests lligams, sobre els barris del sector oriental de Barcelona, com el de Sant Andreu.