Competències

  • Promoció de la protecció i la defensa dels drets polítics de la ciutadania.
  • Atenció directa a la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva relació amb l’Ajuntament, en particular, i amb la resta d’institucions, en general.
  • Facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per afavorir la participació ciutadana en la seva millora i en el control democràtic de l’acció de govern.
  • Foment de la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració, d'execució i d'avaluació de les polítiques públiques.
  • Col•laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els afers col•lectius.

Qui som?

Organigrama polític
Tercer Tinent d' alcaldia
Jaume Asens Llodrà Organigrama executiu

Comparteix aquest contingut