Competències

 • Promoció de la protecció i la defensa dels drets polítics de la ciutadania.
 • Atenció directa a la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva relació amb l’Ajuntament, en particular, i amb la resta d’institucions, en general.
 • Facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per afavorir la participació ciutadana en la seva millora i en el control democràtic de l’acció de govern.
 • Foment de la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració, d'execució i d'avaluació de les polítiques públiques.
 • Col•laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment de la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els afers col•lectius.

Àmbits temàtics

 • Participació i democràcia activa
 • Coordinació Territorial. Districtes
 • Drets de ciutadania i diversitat
 • Transparència
 • Atenció i acollida d’immigrants
 • Feminismes i LGTBI
 • Esports
 • Acció comunitària
 • Ciutat Refugi
 • Decidim Barcelona

Qui som?

Organigrama polític
Tercer Tinent d' alcaldia
Jaume Asens Llodrà Organigrama executiu

Comparteix aquest contingut