Consell
Promotor

El Consell Promotor el componen els membres següents, sense perjudici dels nous actors que s’hi aniran incorporant al llarg del temps:

Membres del Consell Promotor:

Ajuntament de Barcelona