La Xarxa de Ciutats
Creatives UNESCO

Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO

La Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO  té com a objectiu reforçar la cooperació amb i entre les ciutats que han reconegut la creativitat com a factor estratègic del desenvolupament sostenible en els àmbits cultural, social, econòmic i ambiental.

Els objectius de la Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO són:

 1. I
  Reforçar la creació,
  la producció, la distribució
  i el consum dels béns
  i serveis culturals
  a escala local.
 2. II
  Promoure la creativitat
  i les expressions creatives.
  Ampliar les oportunitats per
  als creadors i professionals
  en el sector cultural.
 3. III
  Ampliar l’accés
  i la participació
  a la vida cultural,
  així com el consum
  de béns culturals.
 4. IV
  Integrar les indústries
  culturals i creatives
  en els plans
  de desenvolupament local.

Ciutats de la Literatura UNESCO

Les Ciutats de la Literatura UNESCO treballen conjuntament per crear col·laboracions globals i connexions literàries entre les ciutats membres. Cada ciutat duu a terme programes locals a través dels quals implica els seus habitants en la pràctica dinàmica de la disciplina literària.

La primera Ciutat de la Literatura UNESCO va ser Edimburg, l’any 2004. El programa s’ha anat ampliant i els membres actuals són:

 

Ajuntament de Barcelona