En Residència

EN RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona” és un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Iniciat el 2009, EN RESiDÈNCiA vincula la creació contemporània i els seus processos amb el context educatiu, tot posant en contacte els artistes amb l’alumnat i el professorat d’un centre educatiu, amb l’objectiu que siguin subjectes actius del procés de creació i que en comparteixin totes les fases.

EN RESiDÈNCiA convida els creadors a desenvolupar processos de creació propis amb un grup d’estudiants d’ESO i els seus professors dins l’horari lectiu durant un curs sencer. En finalitzar la residència, els estudiants fan les presentacions públiques de les obres i els processos resultants. Setmanalment, cada residència ocupa un mínim de tres hores als joves participants.

Després de vuit edicions seguides, s’han desenvolupat 61 residències a 35 instituts públics de secundària de Barcelona (més del 50 % dels centres). Els centres se seleccionen per mitjà d’una convocatòria pública dirigida a tots els instituts públics de secundària de la ciutat.

Els llenguatges artístics que s’han tingut en compte a EN RESiDÈNCiA fins ara són les arts visuals i plàstiques, el disseny, la creació en arts escèniques (dramatúrgia, dansa, performance, circ) i la creació musical.

En Residència

 

En sincronia amb la recent designació de Barcelona com a Ciutat de la Literatura UNESCO, i d’acord amb la trajectòria de compromís d’EN RESiDÈNCiA amb la hibridació de llenguatges, en l’edició 2017-2018 hi ha sis residències (d’un total de setze) en el context de la creació literària:

Més informació del programa

En Residència