Esteu aquí

Expressions artístiques concertades al carrer

Fem referència a tres activitats que formen part de les expressions artístiques que tradicionalment es donen en indrets característics de Ciutat Vella i que requereixen de criteris propis d’ús de la via pública donades les seves característiques especials, com són el fet que són dutes a terme per persones individuals amb habilitats i coneixements propis de l’activitat, i que formen un col·lectiu amb diversos graus d’homogeneïtat i d’organització.

a) Pintors de la Rambla: El Pla Especial d’ordenació de la Rambla, aprovat definitivament al 2015, fa un reconeixement d’aquesta activitat a la Rambla i determina la seva ordenació i ubicació a l’article 18 de la normativa així com als plànols d’ordenació . Actualment els pintors amb llicència es corresponen amb els que van superar el concurs de 2014 emparats per uns criteris específics. Abordarem el procés de renovació durant el 2018.

b) Estàtues de la Rambla: El Pla Especial d’ordenació de la Rambla, aprovat definitivament al 2015, fa un reconeixement d’aquesta activitat a la Rambla i determina la seva ordenació i ubicació a l’article 19 de la normativa així com als plànols d’ordenació. Estan ubicades a la Rambla de Santa Mònica i meriten taxa. La seva normativa data de l’any 2014, i s’està en procés de renovació. Serà aprovada en el segon trimestre de 2017.

c) Músics de carrer: S’està redactant un nou conveni per a Ciutat Vella en coordinació amb l’ICUB.