La modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella, més conegut com Pla d’usos, va ser aprovada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el dia 24 de juliol de 2013.

A partir del dia 14 d’octubre de 2016, queden suspesos l’atorgament de llicències, la presentació de comunicats i declaracions responsables i la tramitació de qualsevol altra habilitació municipal per iniciar, ampliar, instal·lar o executar obres de condicionament relacionades amb determinades activitats del districte.

Consulteu aquí la informació sobre la suspensió de llicències d'activitats de concurrència pública al districte de Ciutat Vella.