Esteu aquí

S'obre la convocatòria per la concessió de subvencions de l'impost de circulació de vehicles motors

dimarts, 5 desembre, 2017 - 14:48

Amb data 4 de desembre de 2017, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província, la convocatòria de subvencions de l’impost de circulació de vehicles motors (IVTM).

Poden ser sol·licitants de la subvenció les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles privats adaptats per a persones amb discapacitat, subjectes a l’IVTM, a la ciutat de Barcelona, que siguin:

– Familiars directes de la persona amb discapacitat que convisquin amb ella.

– Entitats d’iniciativa social prestadores de serveis d’atenció a persones amb discapacitat que utilitzen habitualment els vehicles adaptats per al transport de les persones ateses.

Les bases d’aquesta convocatòria i la sol·licitud es poden consultar al portal de tràmits. Per a la tramitació cal aportar la sol·licitud complimentada i tota la documentació que es detalla a les bases.

La sol·licitud i la documentació han de presentar-se en format paper al Registre General de l’Ajuntament  o als registres dels districtes municipals, situats a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

Per les persones amb discapacitat titulars de vehicles adaptats matriculats a partir del 1 de gener de 2003, poden demanar l’exempció de l’IVTM.