Esteu aquí

Objectius

Amb aquesta normativa pretenem consolidar la gestió acurada de les activitats que es realitzen a l’espai públic amb dues grans línies de millora:

 1. Posar a l’abast de tothom els criteris emprats per decidir l’autorització d’activitats, per tal de facilitar-ne la tramitació i garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats a l’hora de fer ús dels carrers i les places de Ciutat Vella. Donar a conèixer els protocols i els criteris que vehiculen la tramitació i concessió dels permisos.
   
 2. Tenint en compte les consideracions anteriors, fixar uns criteris generals d’obligat compliment que prioritzin, per una banda les activitats veïnals i comunitàries respecte d’aquelles merament promocionals o amb interessos econòmics; i per l'altra, les activitats de territori, és a dir, aquelles organitzades per entitats socials, veïnals o comercials del districte.
   

En conseqüència, es diferencien les activitats de la via pública en funció de:

 • El seu àmbit territorial:
  • De barri
  • De centralitat: Són de centralitat quan organitza una entitat d’abast de ciutat, o superior, estigui domiciliada o no al Districte. A les activitats de centralitat no se’ls hi faciliten les infraestructures, excepte tanques i servei de neteja i/o papereres. Aquestes activitats es valoraran tenint en compte l’interès per al territori.
 • La tipologia d’activitat:
  • Activitats recreatives (socials, lúdiques, religioses i artístiques)
  • Activitats comercials (queden exclosos d’aquesta tipologia els vetlladors)