Esteu aquí

Audiència Pública

El fòrum ciutadà o audiència pública, d’àmbit de districte, és la trobada en una data determinada dels responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre informació, presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública, activitat o programa d'actuació. En el cas dels districtes està regulada per les Normes reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada Districte.

El desenvolupament de les audiències públiques facilita el treball en grup de tots els implicats i millora les relacions entre la ciutadania, els polítics i els tècnics municipals, cosa que es tradueix en una resolució positiva dels conflictes i de les demandes veïnals.

Les convocatòries de les audiències públiques tenen periodicitat bimestral i se celebren en diferents espais i equipaments dels diversos barris que componen el districte.

Les entitats i els ciutadans i ciutadanes que desitgin intervenir durant l'Audiència Pública s'hauran d'inscriure als llistats que es faciliten a l'entrada, el mateix dia de la sessió, i que es retiraran deu minuts abans de l'Audiència. 

D'altra banda, es pot avançar el contingut de la intervenció i les dades d'identificació mitjançant l'adreça de correu electrònic audienciaciutatvella@bcn.cat, fins a 48 hores abans de l'inici de la sessió, a fi i efecte de poder donar una resposta més detallada.