Esteu aquí

Comissions consultives del Districte

Les comissions consultives es creen amb finalitats informatives i de participació.

Cada districte, d’acord amb les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hagin de tractar.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada Consell del Districte i estan obertes a la ciutadania.

Comissió consultiva de Via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals

Dimarts, 20 de juny a les 18.30 h 
Seu del Districte de Ciutat Vella (Pl. Bonsuccés, 3)

Ordre del dia

- Pla de Mobilitat
- Pla d'Acció del carrer Escudellers
- Torn obert de paraules

 

Comissió consultiva de Medi ambient, habitatge, urbanisme i obres

Dimarts, 20 de juny a les 19.30 h 
Seu del Districte de Ciutat Vella (Pl. Bonsuccés, 3)

Ordre del dia

- Via Laietana: estat de la questió
- Seguiment de les obres
- Estat de les ordenacions prèvies (vetlladors)
- Retorn del procés participatiu
- Torn obert de paraules

Comissió consultiva de Benestar, Acció Social i ciutadania
Dimecres, 21 de juny a les 19.00 h 
Seu del Districte de Ciutat Vella (Pl. Bonsuccés, 3)

Ordre del dia

- Avaluació del Pla d'Educació
- Mapa actius en salut
- Informe de subvencions
- Torn obert de paraules