Esteu aquí

Pla d’Usos

La proposta del nou Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del Districte de Ciutat Vella 2017, més conegut com Pla d’Usos, s'ha aprovat inicialment i se'n pot consultar l'arxiu descarregable en aquest enllaç. Actualment es troba en un període de exposició al públic de 2 mesos, i es poden presentar al·legacions fins el 4 de desembre de 2017.

Fins l'aprovació definitiva del nou pla, prevista pel primer trimestre de 2018, el Pla d'Usos de 2013 continua vigent, així com la suspensió de l’atorgament de llicències, la presentació de comunicats i declaracions responsables i la tramitació de qualsevol altra habilitació municipal per iniciar, ampliar, instal·lar o executar obres de condicionament relacionades amb determinades activitats del districte. Consulteu aquí la informació sobre la suspensió de llicències d'activitats de concurrència pública.