Preguntes freqüents

•    On em poden informar?
A l’Oficina d’atenció a l’empresa rebreu la informació necessària per obrir qualsevol activitat a qualsevol districte de la ciutat. A més, també et podran informar de temes empresarials. 
Cal demanar cita a traves del 010 o del portal web www.bcn.cat/tramits.
Trobareu més informació de l’Oficina d’atenció a l’empresa a www.bcn.cat/empresa

•    Què necessito per obrir un comerç alimentari?
El Pla d'usos regula les botigues de comerç alimentari a través d'una condició de densitat; la condició de densitat limita les activitats que s'estableixen. Per exemple, si es vol obrir una fruiteria cal que en un radi de 100 metres no hi hagi més de dues.
En el cas dels supermercats, es comptabilitzen totes les activitats de comerç alimentari.
En concret a la Rambla existeix una condició de densitat zonal, és a dir, un numero màxim de comerços alimentaris que no es pot superar.

•    Què necessito per obrir una activitat de restauració (un bar, restaurant, bar amb restauració menor)?
Es pot ubicar una activitat de restauració sempre que es doni de baixa una llicència d'activitat de restauració. L'activitat per donar de baixa i la nova activitat que es pugui establir dependrà de la zona on s'ubiqui la nova activitat i de la procedència de la llicència que cal donar de baixa.
ZE 11
2.3.1 Bar - Baixa d'una llicència de Ciutat Vella
2.3.2 Bar amb restauració menor - Baixa d'una llicència de Ciutat Vella
2.3.3 Restaurant - Baixa d'una llicència de Ciutat Vella
2.3.4 Restaurant-bar - Baixa d'una llicència de Ciutat Vella
E.C.333. Comerç alimentari amb degustació - Baixa d'una llicència de Ciutat Vella
ZE 1 / ZE 5A 
2.3.1 Bar - No admès
2.3.2 Bar amb restauració menor - No admès
2.3.3 Restaurant - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de Ciutat Vella
2.3.4 Restaurant-bar - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de Ciutat Vella
E.C.333. Comerç alimentari amb degustació - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de Ciutat Vella
ZE 2C / ZE 4 / ZE 7 / ZE 8
2.3.1 Bar - No admès
2.3.2 Bar amb restauració menor - No admès
2.3.3 Restaurant - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de la mateixa zona
2.3.4 Restaurant-bar - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de la mateixa zona
E.C.333. Comerç alimentari amb degustació - No admès
ZE 2A / ZE 2B / ZE 3 / ZE 6 / ZE 9
2.3.1 Bar - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de la mateixa zona o de les zones 2c, 4, 7 o 8.
2.3.2 Bar amb restauració menor - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de la mateixa zona o de les zones 2c, 4, 7 o 8.
2.3.3 Restaurant - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de la mateixa zona o de les zones 2c, 4, 7 o 8.
2.3.4 Restaurant-bar - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de la mateixa zona o de les zones 2c, 4, 7 o 8.
E.C.333. Comerç alimentari amb degustació - Baixa d'una llicència (2.3 o EC3.3.3) de la mateixa zona o de les zones 2c, 4, 7 o 8.
ZE5B
2.3.1 Bar – Cal complir la condició de densitat zonal (que determina el nombre màxim de bars que pot haver a la Rambla) i la superfície destinada al públic total (que determina el nombre de metres quadrats de públic que pot haver en aquesta zona).
2.3.2 Bar amb restauració menor - Cal complir la condició de densitat zonal (que determina el nombre màxim de bars que pot haver a la Rambla) i la superfície destinada al públic total (que determina el nombre de metres quadrats de públic que pot haver en aquesta zona).
2.3.3 Restaurant - Cal complir la condició de densitat zonal (que determina el nombre màxim de bars que pot haver a la Rambla) i la superfície destinada al públic total (que determina el nombre de metres quadrats de públic que pot haver en aquesta zona).
2.3.4 Restaurant-bar - Cal complir la condició de densitat zonal (que determina el nombre màxim de bars que pot haver a la Rambla) i la superfície destinada al públic total (que determina el nombre de metres quadrats de públic que pot haver en aquesta zona).
E.C.333. Comerç alimentari amb degustació - Cal complir la condició de densitat zonal (que determina el nombre màxim de bars que pot haver a la Rambla) i la superfície destinada al públic total (que determina el nombre de metres quadrats de públic que pot haver en aquesta zona).

Altres aspectes a tenir en compte:
En determinats carrers, a més, s'aplicarà una condició de densitat, és a dir, es limita el nombre d'activitats de restauració en un radi de 50 metres.
A les zones ATE (àrees de tractament específic) no cal donar de baixa una llicència però cal complir altres condicionants en funció de l'àrea de la qual estiguem parlant.

•    Què necessito per obrir un habitatge d’ús turístic?
Un habitatge d'ús turístic és un pis que es lloga per a estades inferiors a un mes, més d'un cop a l'any. A Ciutat Vella per poder obtenir la llicència per exercir l'activitat es necessita:
- Que en tot l'edifici no hi hagi cap unitat destinada ni a primera ni segona residència (i s'accepti la renúncia a aquest ús per a tot l'edifici). Aquesta renúncia es fa a través d'una llicència urbanística que s'ha d'inscriure al registre de la propietat.
- Obtenir una renúncia d'un habitatge d'ús turístic en un altre emplaçament de Ciutat Vella.
Si no es compleixen ambdues condicions no és possible iniciar l'activitat.

•    Què necessito per obrir un hotel, un hostal o un hotel apartament?
La llicència d'activitat d'allotjament turístic depèn de la zona on s'ubiqui l'activitat. En tots els casos cal:

  • Que sigui un edifici d'ús exclusiu, excepte la planta baixa.
  • Que l'edifici resultant tingui una proporció del 60% d'habitacions i el 40% de zones comunes.

I en funció de la zona on us vulgueu ubicar cal afegir:

  • Si s'ubica l'activitat a la zona 1 o 5A cal donar de baixa una llicència d'activitat hotelera de Ciutat Vella amb un nombre igual o superior de places hoteleres al de les que s'obriran amb la nova llicència. I el nombre màxim de places són 200.
  • Si s'ubica l'activitat a les zones 2a, 2b, 2c, 3, 4, 6, 7, 8 o 9 cal donar de baixa una llicència d'activitat hotelera de la mateixa zona amb un nombre igual o superior de places hoteleres al de les que s'obriran amb la nova llicència. El nombre màxim de places que es poden obrir són 100.
  • Si s'ubica l'activitat a la zona 5B cal complir la condició de densitat zonal (indica el nombre màxim d’activitats d’allotjament turístic que pot haver a la Rambla) i la densitat de places hotelers (que indica el nombre màxim de places hoteleres).

•    Com sé a quines condicions del pla d’usos m’afecten?

A través de l’eina “simulador d’activitats” sabrem a quina zona pertany el local on em vull posar i si puc  ubicar l’activitat que vull realitzar. 


•    Què és el Pla d'Usos de la Rambla?
El pla d’usos de la Rambla és una modificació del pla d’Usos que regula específicament l’àmbit 5B del pla d’Usos és a dir la Rambla i que es va aprovar definitivament el mes de desembre de 2014.