Esteu aquí

Què és el Pla d'usos?

El Pla especial d'establiments de pública concurrència i altres activitats de Ciutat Vella, en endavant "Pla d'usos", és una eina urbanística que permet regular la implantació de determinades activitats al territori.

El Pla d'usos de Ciutat Vella es caracteritza per dividir el districte en diverses zones. Unes de més denses, on la nova implantació d'activitats és més restrictiva, unes zones intermèdies i unes zones permissives, que són aquelles on és més fàcil ubicar una activitat.

Tot i que el Pla d'usos defineix unes zones i uns àmbits específics i per a cadascuna d'aquestes unes condicions específiques, les característiques principals del Pla d'usos són les següents:

  •     En el cas d'activitats de restauració, la obligació de donar de baixa una llicència de restauració per poder-ne obrir una de nova.
  •     En el cas de botigues de comerç alimentari cal tenir en compte el nombre d'establiments de comerç alimentari que hi ha hagi al voltant.
  •     En el cas d'hotels, pensions o hotels apartament sempre han de ser edificis sencers i cal donar de baixa el nombre de places hoteleres equivalents a les que s'obriran.
  •     I per als habitatges d'ús turístic cal que a la finca on es vulguin ubicar no hi hagi cap unitat destinada a residència principal o secundària i cal donar de baixa tantes llicències d'hàbitats d'ús turístic com se'n vulguin concedir.