Esteu aquí

Tipologia d'activitats

L’ús de la via pública és discrecional, pel que es poden autoritzar totes aquelles activitats que no estiguin prohibides per les diferents ordenances que regulen la via pública; sempre i quan es garanteixi la seguretat de les persones, la salubritat i la limitació de l’impacte ambiental.

Per a major facilitat i comprensió, els nous criteris incorporen una tipologia d’activitats més senzilla i intuïtiva:

 1. Activitats socials, lúdiques, festives i reunions i celebracions religioses
   
 2. Activitats comercials o empresarials:
  • Comerç al carrer
  • Fires comercials
  • Inauguracions de comerços
  • Actes comercials o empresarials
    
 3. Expressions artístiques concertades al carrer:
  • Músics de carrer
  • Pintors de la Rambla
  • Estàtues de la Rambla
    
 4. Atraccions de fira a la via pública (inflables, etc.) *
   
 5. Espectacles de focs artificials amb pirotècnia professional *
   
 6. Espectacles a la via pública en espais tancants o creant un recinte tancat, així com en el cas d'activitats que es desenvolupin en un equipament amb una llicència diferent a l'activitat demanada.


* Per a l'autorització d'aquests actes caldrà que l'activitat estigui englobada dins d'una activitat general, més enllà que es compleixin els requeriments tècnics.