Mesura

08.2

Informació i assessorament personalitzat en drets laborals a treballadors/es dels sectors turístic, hostaleria i/o oci nocturn

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

S’establirà una estratègia, concertada amb organitzacions sindicals, per informar i assessorar persones que treballen en locals turístics, de restauració i oci al Districte. Per mitjà d’aquestes accions s’oferirà suport a persones que, per raons diverses, pateixen processos que comporten inseguretat, incertesa o manca de garantia en les condicions de treball.

El propòsit d’aquesta estratègia serà promoure l’exercici efectiu dels drets laborals i vetllar perquè les persones que treballen a Ciutat Vella ho facin en condicions no precàries i d’acord amb la definició de “treball digne” de l’Organització Internacional del Treball, alhora que es contribueix a la millora de la qualitat del nostre model econòmic.

Amb aquesta mesura es pretén arribar a un miler de treballadors/es d’aquests sectors.

Calendari d'execució de la mesura

2017: 3T, 4T. 2018: 1T, 2T, 3T, 4T. 2019: 1T, 2T, 3T, 4T. 2020: 1T, 2T, 3T, 4T. 2021: 1T, 2T.