20a edició Premis Comerç de Barcelona

Des de fa dues dècades, l’Ajuntament de Barcelona convoca anualment el Premi Comerç de Barcelona amb l’objectiu de contribuir a la dinamització i promoció de l’activitat comercial, així com a un millor coneixement del món del comerç de la nostra ciutat.

Des de la Regidoria de Comerç i Mercats s’atorga el Premi Comerç a aquells establiments comercials que, amb la seva tasca i implicació, han contribuint més destacadament a que Barcelona tingui un comerç de referència.

Aquest premi vol ser un reconeixement a les empreses que han sabut evolucionar en la proposta de client, gestionar la continuïtat dels seus models de negoci i contribuir de manera permanent a la dinamització de Barcelona, i la seva referència comercial.

Vols presentar una candidatura?

Si vols presentar una candidatura, segueix els següents tràmits.

Com és fa el tràmit?

Les bases d’aquesta convocatòria les podeu descarregar aquí i la sol·licitud la podreu presentar telemàticament, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona o presencialment, en les OAC (Oficines d’Atenció a la Ciutadania).  

Qui ho pot demanar?

Establiments, entitats, persones que contribueixin o hagin contribuït a la millora del teixit comercial de la ciutat, i s’integrin en una de les sis següents modalitats: 

1.1. Premi al comerç innovador.  
1.2. Premi al comerç col·laborador. 
1.3. Premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció i el coneixement del comerç de la ciutat. 
1.4. Premi al comerç de proximitat. 
1.5. Premi al comerç sostenible. 
1.6. Premi Mercats de Barcelona. 
 
Les persones participants hauran de disposar, si escau, de la documentació que acrediti l’activitat (llicència, autorització o comunicació) que es presenti al Premi.

També hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, Seguretat Social i amb Hisenda Municipal, en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. (La presentació de la candidatura comporta l’autorització a l’Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent d’aquestes obligacions).

Documentació

El formulari consta d’un full de proposta de candidatura que s’haurà d’omplir en la seva totalitat i s’haurà d’afegir una memòria explicativa de la iniciativa, l’establiment o la trajectòria professional, acompanyada, si és possible, de fotografies, articles de premsa o qualsevol altre documentació que aporti més informació sobre la candidatura presentada.

Dates

Es podrà realitzar la inscripció a qualsevol de les modalitats del Premi Comerç de Barcelona, a partir del proper dia 26 de juny i fins el 14 de juliol 2017.

Premi

El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte que es celebrarà durant el darrer trimestre de l’any. La data, el lloc i l’hora es comunicaran oportunament.  

Durant la celebració d’aquest acte es lliurarà un guardó commemoratiu per les candidatures guanyadores de totes les modalitats.

Organisme responsable

Ajuntament de Barcelona/Àrea d’empresa, cultura i innovació. Comerç i Mercats

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de PROMOCIÓ ECONÒMICA de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar les candidatures del premi comerç de Barcelona i/o alhora, informar d’aquells serveis o actuacions de comerç que, en base a les dades facilitades, es consideri que poden ser del vostre interès.  Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 de 11 de juliol, us indiquem que en informar el camp e-mail o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans amb l’objectiu de gestionar les candidatures d’aquest premi. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona: plaça Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD.