Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona 2013-2016

El comerç constitueix una de les principals activitats econòmiques generadores de llocs de treball a Barcelona, però també cal destacar-ne la contribució social, urbana i territorial.

El 31 de maig de 2013 el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla d’impuls i suport al comerç de Barcelona.

El Pla inclou 43 mesures i 185 actuacions que aposten per seguir consolidant un model comercial de proximitat, professional, amb diversitat d'oferta comercial, plural, dinàmic i innovador.

Convé destacar alguns aspectes d'aquest pla:

  • Vol contribuir a assentar les bases i els mecanismes per reforçar el dinamisme, la innovació i l'adaptació permanent en el món del comerç, apostant per l'emprenedoria, reforçant el coneixement i la formació dels comerciants, promovent una adaptació permanent de la normativa per donar una  resposta ràpida a les necessitats i prioritats de cada moment del món del comerç.
  • Vol contribuir a assentar les bases per establir una interrelació entre el comerç i altres activitats (turisme, cultura, tecnologies mòbils, moda, disseny, etcètera) que permetin captar i capitalitzar al màxim la despesa associada a aquests sectors.Promou el reforç del model associatiu i participatiu del món del comerç que s'ha impulsat a Barcelona, que ha esdevingut un model singular, únic i reconegut, i que ha permès consolidar un model comercial de proximitat. S'impulsa i es reforça el Fòrum Ciutat i Comerç com a òrgan participatiu.
  • Preveu mecanismes per avaluar el retorn de les inversions, subvencions i ajuts provinents de fons públics.

Entre les actuacions concretes, destaca el desenvolupament de plans comercials de districtes, el reconeixement del comerç, el reforç del programa de la campanya de Nadal, la promoció de l'expansió internacional de les empreses locals, un pla per promoure l'ocupació de locals buits, ajuts a les obres de llarga durada, un pla de suport al comerç emblemàtic i al comerç solidari, impuls a la formació, i la qualitat i millora de la competitivitat dels mercats.

L'horitzó temporal d'aplicació del pla és de tres anys (des del maig del 2013 fins al maig del 2016), tot i que moltes mesures tenen vocació de continuïtat en el temps.