Ajuts i subvencions

L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, aprova la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes al terme municipal de Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

 

Subvencions de comerç 2017

El calendari de la convocatòria de subvencions d’enguany és del 5 de gener al 2 de febrer de 2017.

A la web de l’Ajuntament de Barcelona  (Govern Obert > Transparència > Subvencions o http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions trobareu la documentació de la  convocatòria.

L’àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra O) i els programes pels què podeu sol·licitar subvenció són :

O.a.11) Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial
O.b.11) Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des
O.c.11) Reforç de les estructures associatives comercials
O.d.11) Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç
 

Subvencions enllumenat nadalenc 2017

Les Associacions de Comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona, col·laboren estretament  per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les Festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any. 

Donant continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la Ciutat 2017 per aquelles associacions de comerciants territorials que presentin projectes amb l’objecte i finalitat establerts en les Bases reguladores. 

El període de presentació de sol·licituds és del 21 d’abril fins el 30 de juny de 2017ambdós inclosos. 

Us recordem que és obligatori presentar el pressupost de l’empresa instal·ladora  homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona juntament amb la instància i el projecte, d’acord amb els requisits que s’estableixen al punt 6 i 7 de les bases reguladores.

Per a qualsevol consulta:

Direcció de Serveis de Comerç

Rda. Sant Pau, 43-45

08015 Barcelona

Tel.  93 401 22 87

olopezs@ext.bcn.cat

 

Subvencions 2016

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2016

L'Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals per l'any 2016, ha previst la concessió de subvencions a aquelles entitats que duguin a terme activitats relacionades amb el món del comerç al terme municipal de Barcelona. Aquests ajuts, gestionats per la Direcció de Comerç i Consum, s’engloben dins la convocatòria ordinària de subvencions que l’Ajuntament de Barcelona concedeix per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en general.

Aquest any 2016, la convocatòria de subvencions inclou, per primera vegada, la convocatòria de subvencions de Consum Responsable.

L’àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra O) i els programes pels què podeu sol•licitar subvenció són :

O.a.11)  Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial d’àmbit intern i extern
O.b.11)  Activitats de dinamització, comunicació i promoció  durant la CAMPANYA DE NADAL
O.c.11)  Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats
O.d.11)  Reforç de les estructures associatives comercials
O.e.11)  Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç (nova línia de suport)

L'import destinat per a les subvencions de l'àmbit de comerç, és de 1.300.000 euros.

L’àmbit de Consum rep el nom de “Consum Responsable” (lletra U) i els programes pels què podeu sol·licitar subvenció són :

U.a.11) Accions d’informació i divulgació dels hàbits del consum responsable.
U.b.11) Projectes comunitaris d’interès públic o social que executin pràctiques de  consum responsable.
U.c.11) Actuacions derivades del funcionament de les Associacions per la defensa de les persones consumidores.

L’import destinat per aquesta nova línia de subvencions en l’àmbit de consum responsable és de 300.000.-€

Enguany, el termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de desembre al 21 de gener de 2016, ambdós inclosos. 
 

Més informació:

 

Subvencions 2015

Justificació de subvencions atorgades per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015

Les persones físiques o jurídiques que hagin resultat beneficiàries d'una subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions 2015, hauran de presentar la justificació d'acord amb els documents que trobareu a  través del següent enllaç: http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions

Recordar que la documentació justificativa s'haurà de presentar a través del Registre General de l'Ajuntament, abans del 28 de febrer de 2016, juntament amb les factures originals que justifiquin, com a mínim, l'import subvencionat.

Per a més informació consulteu la guia explicativa 

 

Subvencions per al comerç 2017

Enllaços i materials relacionats