Ajuts i subvencions

L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, aprova la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes al terme municipal de Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

 

Subvencions de comerç 2017

El calendari de la convocatòria de subvencions d’enguany és del 5 de gener al 2 de febrer de 2017.

A la web de l’Ajuntament de Barcelona  (Govern Obert > Transparència > Subvencions o http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions trobareu la documentació de la  convocatòria.

L’àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra O) i els programes pels què podeu sol·licitar subvenció són :

O.a.11) Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial
O.b.11) Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des
O.c.11) Reforç de les estructures associatives comercials
O.d.11) Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

 

Subvencions 2016

Convocatòria de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2016

L'Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals per l'any 2016, ha previst la concessió de subvencions a aquelles entitats que duguin a terme activitats relacionades amb el món del comerç al terme municipal de Barcelona. Aquests ajuts, gestionats per la Direcció de Comerç i Consum, s’engloben dins la convocatòria ordinària de subvencions que l’Ajuntament de Barcelona concedeix per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en general.

Aquest any 2016, la convocatòria de subvencions inclou, per primera vegada, la convocatòria de subvencions de Consum Responsable.

L’àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra O) i els programes pels què podeu sol•licitar subvenció són :

O.a.11)  Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial d’àmbit intern i extern
O.b.11)  Activitats de dinamització, comunicació i promoció  durant la CAMPANYA DE NADAL
O.c.11)  Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats
O.d.11)  Reforç de les estructures associatives comercials
O.e.11)  Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç (nova línia de suport)

L'import destinat per a les subvencions de l'àmbit de comerç, és de 1.300.000 euros.

L’àmbit de Consum rep el nom de “Consum Responsable” (lletra U) i els programes pels què podeu sol·licitar subvenció són :

U.a.11) Accions d’informació i divulgació dels hàbits del consum responsable.
U.b.11) Projectes comunitaris d’interès públic o social que executin pràctiques de  consum responsable.
U.c.11) Actuacions derivades del funcionament de les Associacions per la defensa de les persones consumidores.

L’import destinat per aquesta nova línia de subvencions en l’àmbit de consum responsable és de 300.000.-€

Enguany, el termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de desembre al 21 de gener de 2016, ambdós inclosos. 
 

Més informació:

 

Subvencions 2015

Justificació de subvencions atorgades per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2015

Les persones físiques o jurídiques que hagin resultat beneficiàries d'una subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions 2015, hauran de presentar la justificació d'acord amb els documents que trobareu a  través del següent enllaç: http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions

Recordar que la documentació justificativa s'haurà de presentar a través del Registre General de l'Ajuntament, abans del 28 de febrer de 2016, juntament amb les factures originals que justifiquin, com a mínim, l'import subvencionat.

Per a més informació consulteu la guia explicativa 

 

Subvencions enllumenat nadalenc 2016

La resolució d'atorgament i denegació definitiva, sobre la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona 2016, s’ha fet pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 19 de desembre de 2016.

Les justificacions d’aquestes subvencions s’hauran de presentar abans del 31 de març de 2017 en la forma que estableix el punt 10 de les bases de la convocatòria. La documentació justificativa es lliurarà al Registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana, adreçant-la a la Direcció de Serveis de Comerç.

En el següent enllaç podeu consultar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades, les bases de la convocatòria i els models de documentació a omplir per a la presentació de la corresponent justificació de subvenció.

Per a qualsevol consulta:

Direcció de Comerç
direcciocomerc@bcn.cat

Per a altres consultes:

Oficina General de Subvencions
suport_esubvencions@bcn.cat

Subvencions per al comerç 2016

Enllaços i materials relacionats