Resum de l'enquesta òmnibus 2015

Enquesta d’opinió sobre el comerç a Barcelona. Òmnibus municipal.

L'Ajuntament de Barcelona posa al teu abast informació sobre l’opinió dels ciutadans respecte al comerç de la ciutat i els seus hàbits de compra.

On reben una millor atenció

La suma dels percentatges de la botiga de barri o especialitzada i els mercats municipals (74,8%) constaten que els entrevistats se senten més ben atesos en el comerç de proximitat. El 46,1% d'entrevistats que acostumen a fer les compres de la llar afirmen que se senten més ben atesos a la botiga de barri o especialitzada per davant dels mercats municipals (28,7%). A continuació, trobem els supermercats (13,3%), els centres comercials (4,9%), els grans magatzems (2,4%) i els hipermercats (1%).

Valoració de l'oferta comercial

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’oferta comercial de Barcelona amb una nota mitjana de 8,1 sobre 10. En concret, el 87,2% dels compradors es mostren molt o bastant satisfets, el 10,6% satisfets i el 1,5% poc o gens satisfets.

Ha comprat alguna vegada per internet?

El 62,6% dels barcelonins afirma haver comprat alguna vegada per internet. La penetració de la compra per internet s’estabilitza al voltant del 63% del conjunt de la població després d’una tendència a l’alça de 15 anys (descomptant l’important descens del 2012).

Valoració dels horaris comercials

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren els horaris comercials amb una nota mitjana de 7,8 sobre 10. En concret, el 82,1% dels compradors es mostren molt o bastant satisfets, el 12,9% satisfets i el 4,5% poc o gens satisfets.

Valoració de l'atenció personal

Els entrevistats que acostumen a fer les compres de casa seva valoren l’atenció personal per part dels comerciants amb un 7,4 de mitjana sobre 10. En concret, el 75,8% dels compradors estan molt o bastant satisfets, el 20,4% satisfets i el 2,9% poc o gens satisfets. 

Afiliats a la Seguretat Social

El comerç ocupa a 145.931 persones a Barcelona, el que representa el 14,7% sobre el total dels afiliats de la ciutat. Del total d'ocupats, 92.461 treballen al sector minorista (63,4% del total) i 53.470 (36,6%) al majorista.

L'evolució de l'ocupació en el comerç respecte l'any 2014 ha estat positiva, amb un augment del 2% dels afiliats. El sector minorista ha experimentat una evolució més positiva (9.3%), i el majorista també (5.4%) el que ens mostra la importància cabdal que manté aquest sector madur en l’economia barcelonina.