Consell Escolar Municipal de Les Corts

Col left

President/a:  Sra. Laura Cañadas, consellera d’Educació (Presidència delegada)
Vicepresident/a: 
Secretàri/a: Sra. Laia Miró Prat

GRUPS MUNICIPALS DEL CONSELL DE DISTRICTE
Sr. Cristian Sais Fetthauer Grup Municipal Demòcrata
Sr. Xavier Cañigueral Gónzalez, Grup Municipal PPC
Sr. Carlos Hornero Sánchez, Grup Municipal PSC
Sr. Jordi Castellana Gamisans, Grup Municipal ERC
Sr. Marc Faustino Vidal, Grup Municipal CUP
Sr. Jorge Carlos Feijóo Suñol de C’s

CONSORCI D’EDUCACIÓ
Sra. Neus Lorenzo Galés, Inspecció d’Ensenyament  
Sra. Martí Boneta Carrera, Serveis Educatius- Centre de Recursos Pedagògics CRP

DIRECTORS CENTRES PÚBLICS
Sra. Arantxa Framis, Directora Escola Pau Romeva
Sra. Montserrat Cerezo, Directora Escola Bressol Can Bruixa

TITULARS CENTRES CONCERTATS
Sra. Isabel Madrid Estrada, Escola Paideia 
Sra. Saturnina Ruiz Delgado, Escola Sant Ramon Sagrat Cor
Sr. Eduard Vidal Terrés, Escola Sant Ramon Nonat
Sr. Raimon Novell, Maristes Sants-Les Corts

MESTRES CENTRES PUBLICS
--

MESTRES CENTRES CONCERTATS
Sra. Ana Vila del Águila, Escola Sant Ramon Nonat

MARES I PARES CENTRES PÚBLICS
Sr. Joan Enric Bellet Ezquerra, IES Joan Boscà
Sr. Josep Joan Carbonell, Escola Lavínia

MARES I PARES CENTRES CONCERTATS
Sra. Margarita Castellón Molina, Escola Santa Teresa de Lisieux
Sra. Maria Teresa Busquests Fores, Maristes de Sants-Les Corts

MARES I PARES AMPA CENTRES PÚBLICS
Sr. Gian Lluís Ribechini, Escola Ausiàs March
Sra. Carol borràs Almela, Escola Itaca

MARES I MARES AMPA CENTRES CONCERTATS
Sr. Juan José Tascón Roel, Maristes de Sants-Les Corts
Sr. Jordi Quintana, Escola Sant Ramon Nonat

ALUMNES CENTRES PÚBLICS
Sra. Clàudia López Mena, IES Ausiàs March
Sr. Quim Bonet Figueras, IES Les Corts

ALUMNES CENTRES CONCERTATS
Sra. Judith Hohenhorst Molist, Maristes Sants-Les Corts
Sra. Paula Alonso Estrada, Maristes Sants-les Corts

REPRESENTATS PAS
Sra. Montserrat Ventura Urgell, IES Les Corts
Sra. Mari Carmen Sánchez García, Maristes Sants-Les Corts

ENTITATS
Sra. Montserrat Bassas, Associació Esportiva Les Corts
Sr. Oriol Guim Marzo, Federació Plataforma d’entitats de persones amb discapacitat del districte de Les Corts
Sr. Pau Vicenç, Agrupament Escolta el Pi de Les Corts
Sra. Mercè de la Torre, Per l’Altre Cor Cremat

REPRESENTANTS DE LES CENTRALS SINDICALS
Sra. África Navarrete Sánchez, Representant sindical CCOO
Sr. Pedro Ocaña Muñoz, Representant sindical CCOO
Sr. Juan Enrique Sansalvador, Representant Sindical UGT
Sra. Glòria Aragay Cabrero, Representant sindical USOC
Sr. David Caño Cargol, Representant sindical USTEC
 

Col right

Seu del Consell Escolar de Les Corts

Plaça Comas, 18
08028 Barcelona
cemlescorts@bcn.cat

Consulta les actes

Compartiu aquest contingut