CT Segregación Escolar, Equidad e Inclusión

Sra. Cristina Abelló Barriuso
Sra. Paula Aguirre Soriano
Sr. Albert Riera Pérez
Sra. Carme Alegre Canudas
Sr. Xavier Boladeras García
Sra. Àngels Cadena Bordoll
Sr. Marc Guallar García
Sra. Montserrat López Tolosana
Sra. Natàlia Martínez Rodríguez
Sr. Jordi Mayné Sellés
Sr. Marçal Quintairos
Sr. Lluís Vila Prat

Compartiu aquest contingut