Constitució del nou Plenari del Consell Escolar Municipal de Barcelona

Una vegada finalitzat el procés de renovació dels membres del Consell Escolar Municipal de Barcelona, en substitució de les persones que han acabat el seu mandat, i la cobertura també de diferents vacants, dimarts 18 de juliol de 2017, a les 17:00 hores, en sessió extraordinària al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, tindrà lloc l’acte de constitució del nou Plenari del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

Ordre del dia de la sessió extraordinària:

1.-Comiat dels membres sortints.
2.-Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona

Ordre del dia de la sessió ordinària:

1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.-Aprovació del Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels Consells Escolars Municipals de Districte.
3.-Aprovació de la proposta de comissions de treball del CEMB.
4.-Tarifació Social EBM. Informe sobre la preinscripció en els centres educatius municipals.
5.-Balanç de les principals línies estratègiques del Consorci durant el curs 2016-2017.
6.-Precs i preguntes.

 

Compartiu aquest contingut