Plenari extraordinari del CEMB i CEMD

Jornada del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels 10 Districtes per fer aportacions al debat “Ara és demà”

Divendres 17 de febrer, de 17:00 a 20.00 hores, a la Sala d’Actes de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (plaça d’Espanya,5, 1a planta), tindrà lloc un plenari extraordinari del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels 10 Consells Escolars Municipals de Districte, en forma de jornada conjunta de treball per elaborar aportacions al debat “Ara és demà”, promogut pel Departament d’Ensenyament i el Consell Escolar de Catalunya.

L’acte serà presidit per la Tinent d’Alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, acompanyada del Comissionat d’Educació i Universitats, Miquel Àngel Essomba, i del secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona, Albert Pérez.

El plenari prendrà la forma de jornada de treball. Els participants debatran organitzats en cinc grups: Els pilars del sistema educatiu, dirigit per Xavier Bonal; Arquitectura del sistema educatiu, per Montserrat Antón; El centre educatiu, per Àngels Cadena; El professorat, per Pilar Benejam i L’alumnat, per Jaume Cela.

Després del treball en grups posaran en comú les diferents conclusions per elaborar l’aportació dels Consells Escolars Municipals de Barcelona al debat Ara és demà, que s’elevarà al Consell Escolar de Catalunya i el Departament d’Ensenyament.

Més informació

Compartiu aquest contingut