HISTÓRICO B4. Informes, datos y normativa sobre el proceso de preinscripción y matriculación en la ciudad de Barcelona

B4.26 Informe sobre el Procés de preinscripció. Alumnats 0 a 15 anys. Curs 2007-2008 (sector públic i privat concertat) (2007)

B4.25 Esmenes proposta de Decret/200, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnes (2007)

B4.24 Informe sobre el procés de preinscripció als centres docents. Curs 2006-2007 (sector públic i privat concertat) (2006)

B4.23 Procés de preinscripció. Alumnat de 0 a 15 anys. Curs 2005-2006 (sector públic i privat concertat) (2005)

B4.22 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2005-2006 (2005)

B4.21 Sobre el "Projecte de decret, de 2004 pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres (2004)

B4.20 Informe-valoració del procés de preinscripció. Curs 2004-2005 (2004)

B4.19 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2003-2004 (2003)

B4.18 Informe sobre el procés de preinscripció. Curs 2002-2003 (2002)

B4.17 Anàlisis i valoració sobre el Decret 56/2001, de 20 de febrer, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres (2000)

B4.16 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decret xxx/2000, pel qual s'estableix el règuim d'admissió d'alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics (2000)

B4.15 Document sobre escolarització d'alumnat immigrant i de minories a Barcelona Ciutat. Aprovat per el Plenari del CEM 8.6.2000 (2000)

B4.14 Informe sobre el procés de preinscripció del curs 2000-2001. Elaborat pels menbres del CEM que han format part de les comissions d'escolarització de Barcelona ciutat (2000)

B4.13 Aspectes rellevants del procés de preinscripció. Curs 2000-2001 (2000)

B4.12 Aspectes rellevants del procés de preinscripció. Curs 1999-2000 (1999)

B4.11 Proposta de modificació d'alguns aspectes del Decret sobre l'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics (1998)

B4.10 Informe sobre el procés de preinscripció i matriculació als centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. (11.06.98) (1998)

B4.09 Consideracions sobre la proposta de resolució per la qual s'aproven les normes de preincripció i matriculació als centres sostinguts amb fonts públics. Curs 1998-1999 (1998)

B4.08 Aspectes rellevants del procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i sedundària obligatòria. Curs 1998-1999 (1998)

B4.07 Aspectes rellevants del procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 1997-1998 (1997)

B4.06 Aspectes rellevants dels procés de preinscripció als centres docents públics d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 1996-1997 (1996)

B4.05 Informe sobre els aspectes més rellevants del procés de matriculació als centres docents públics a la ciutat de Barcelona. Curs 1995-1996 (1995)

B4.04 Informe sobre el procés de matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1994-1995 (centres docents públics d'educació infantil i primària) (1994)

B4.03 Informe i dades sobre matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1993-1994 (1993)

B4.02 Informe sobre el procés de matriculació a la ciutat de Barcelona. Curs 1992-1993 (1992)

B4.01 Informe i dades sobre matriculació (recull de documentació) (1991)

Compartid este contenido